PS, se Nyheter fra South Georgia på hjemmesiden, de har laget nye frimerker.

New Stamp Release ‘Centenary of the End of World War I – Shackleton’s Men’

Husk å holde av denne datoen:

«Øyas Venner, avd. Innlandet» ønsker

velkommen til julemøte på utvandrermuseet i

Ottestad lørdag 8. desember 2018 kl.16.00.

Det vil bli servert tradisjonell julemat, dessert og

kaffe, alt tilberedt av vår eminente kokk, Anstein

Kolbuholen.

Prisen for alt dette er kr. 250.- pr. pers.

Etter middagen vil det bli sosialt samvær og

utlodning (husk å ta med gevinst)!

Påmelding til: Anstein Kolbuholen,

telefon 988 62276 innen lørdag 1. desember.

Er det noen som ønsker overnatting:

Scandic Hotell, Hamar (Olerud): 62 35 01 00.

First Hotel Victoria Hamar: 62 02 55 00.

 

____________________________________________________________

Her er noen bilder fra ØV Høstmøte:

Så var det tid for servering

Alle bildene er fra Norvald, derfor er ikke han med på noen av bildene

Kåre Jansen og Tor Sunde forteller om Forlandet

Kjell og Olav tar opp foreningssaker

Her er forsamlingen i Kystlagets festlokale

Fra Bryggekapellet 

Bjørn  Mathiassen i bryggekapellet

 

   


 

KALENDEREN FOR 2019

ER TIL SALGS I SLAPPEN

 

 

 

Etter valget på årsmøtet 2018 består styret av:

Styreleder Olav Helge, nestleder Finn Aage Aasmundsen,

Styremedlemmene Ivar Otto Myhre, Stein Engh,

Bjørn Larsen, Johnny Vallestad og Ragnar Olsen,

(samt representant valgt fra innlandet).

Varamedlemmer: Brit Moe Andersen (gjenvalg),

Signe Berit Ringdal (gjenvalg),

Hans Christian Kjæraas (ny), Arnhild Wangen, Berit Wangen og Thor Olav Granberg, (samt representant valgt fra Innlandet)

Gjenvalg på revisorer: Thomas Binnie,

Per Erik Schønberg-Hansen.

Valgkomité: Kjell Tokstad, Håkon Andersen og Signe Berit Ringdal.

 

Årsmøte i Øyas Venner 
lørdag 21. april 2018


 
Det var godt oppmøte i flotte lokaler

Olav Helge svingte elegant klubba når han presenterte dagens program

Her var det bare å følge godt med når styrets Årsberetning for 2017 ble presentert

Takk til Bjørg og Wenche som hadde ansvaret for loddsalget.
Det  kom inn over 5000 kr, et flott resultat 

Etter årsmøtet var det besøk på Nauen Klokkestøperi

Historien ble presentert av en guide med godt hømør og et flott engasjement

Vi fikk også en god forklaring om klokkestøpingprosessen
Fram til ferdig produkt

Etterpå var det middag, et måltid som var helt fantastisk og som ble avsluttet med kosmoskake.
Årsmøtet ble avsluttet med medlemsmøte og loddtrekning.

 

Datoer denne måneden

 Se hele kalenderen