HUSK Å MELDE DEG PÅ

Det blir en fantastisk flott sammenkomst

i det flotte miljøet på Hotel Atlantic 

 

Årsmøte 2022 ble avholdt 23.04 2022

Det var 31 medlemmer tilstede på årsmøtet. 
Dagen åpnet med 1 minutts stillhet for de medlemmer som var gått
bort siden siste årsmøte.
Møtet forsatte med valg av møteleder tellekorps og 2 som skulle signerer protokollen. Olav Helge ledtet møtet med gjennomgang av styrets årsberetning for 2021.
Regnskapet lagt fram av av Stein Eng, revisor syntes renskapet var greit, oversiktelig og ryddig.
 Kontigenten for 2022 ble justert tilbake fra 200 som det var i 2021 til kr 300.
 Valg Styremedlemmer:
  * Torbjørn Lillås ny leder :      Ble valgt for 1 år (2022-2023)
  * Finn Aage Asmundsen:        Ble valgt for 2 år (2022-2024)
  * Olav Helge:                           Ble valgt for 1 år (2022-2023)
  * Johnny Vallestad:                 Ble valgt for 2 år (2022-2024)
  * Hans Christian Kjæraas:      Ble valgt for 1 år (2022-2023)
  Varamedlemmer:
  * Signe Berit Ringdal:                Ble valgt for 2 år (2022-2024)
  * Tor Markussen:                       Ble valgt for 1 år (2022-2023)
  * Per Bjarne Carlsen:                 Ble valgt for 1 år (2022-2023) 
 Revisorer:
  * Thomas Binnie og Per Erik Schønberg-Hansen
Åpning av Årsmøtet
Gevinstene de  topper lista denne gangen
Gunnar Stenersen holdt et fantastisk foredrag om Nordenskiølds Antartiskekspisjon

Kjell orienterte om våre Æresvenner, et intressant tilbakeblikk i ØV historie

To av medlemmene som var tilstede fikk en liten gave for jobben de har gjort
Så overekker Olavhelge klubben til Torbjørn Lillås
Årsmøtet ble avsluttet med middag, reinsdyrstek som smakte fortreffelig og Kosmoskake til kaffen.
 


Det hele ble absluttet med Kosmos kake og trekning av lotteri.
Foreningen takker disse flotte søstrene for deres fantastiske innsats med lotterigevinster gjennom mange år !smile