Noen bilder fra Øyas Venner 25 års jubileum

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk siste mulighet til å melde deg på er: 16.11 2022 

 

Syd Georgia kalenderen 2023

 

Igjen har Kalendergruppen i "Øyas Venner" satt sammen en Syd Georgia-kalender. Nå foreligger utgaven for 2023.
Forsiden viser Grytviken i vinterdrakt med mektige fjelltopper i bakgrunnen, slik det ser ut i dag, sett fra King Edward Point. På innsiden følger som vanlig et kart over "Øya" med de viktigste stedsnavn og et kort forord om foreningens formål og tema i denne utgaven.

Flere måneder i den nye kalenderen har flotte bilder med tekster om noen flygende og svømmende dyr i antarktiske farvann. I september er fugler også tema på frimerker, som er utgitt i forbindelse med arbeid for å gjenopprette den naturlige flora og fauna på Syd Georgia.

Februar er viet det flytende kokeriet "C. A. Larsen", som senere fikk navnet "Antarctic". Dette var det eneste kokeriet, som fikk montert opphalingsslipp for hval forut i baugen. Denne løsningen viste seg å fungere dårlig.

I april blir gjengitt to malerier utført av en hvalfanger med motiv knyttet til virksomhet i Husvik Harbour, mens det i mai blir gjengitt postkort, som viser noen av skipene knyttet til hvalfangsten ved Syd-Shetlandsøyene.

Mange skip har forlist ved Syd Georgia. I Ocean Harbour på Syd Georgia ligger vraket av seilskuten "Bayard", som er blikkfang på bilder i juni.

I Grytviken lå engang "verdens sydligste kino" med imponerende plass for inntil 300 personer. Dette er tema for juli måned.

Mange hvalfangere reiste om høsten med transportskip fra Norge m.m. til Syd Georgia. Ett av disse var et ombygd tankskip, som fikk navnet "Teie" (senere "Tota"). Et bilde av dette skipet vises i Oktober. Baksiden av kalenderen er også viet avreise og "turen sydover"

I desember er det tid for julekort og i kalenderen vises hilsener fra hvalfangere på "Øya" eller i pelagisk fangst lenger sør.

Kalenderen koster 100 kr. pluss eventuell emballasje og porto. Den er til salgs i "Slappen", direkte ved foreningens arrangement eller via E-post til: slappen@oyasvenner.org.

Julemøte til Innlandet i desember blir gjennomført

Se innbydelse 

Årsmøte 2022 ble avholdt 23.04 2022

Det var 31 medlemmer tilstede på årsmøtet. 
Dagen åpnet med 1 minutts stillhet for de medlemmer som var gått
bort siden siste årsmøte.
Møtet forsatte med valg av møteleder tellekorps og 2 som skulle signerer protokollen. Olav Helge ledtet møtet med gjennomgang av styrets årsberetning for 2021.
Regnskapet lagt fram av av Stein Eng, revisor syntes renskapet var greit, oversiktelig og ryddig.
 Kontigenten for 2022 ble justert tilbake fra 200 som det var i 2021 til kr 300.
 Valg Styremedlemmer:
  * Torbjørn Lillås ny leder :      Ble valgt for 1 år (2022-2023)
  * Finn Aage Asmundsen:        Ble valgt for 2 år (2022-2024)
  * Olav Helge:                           Ble valgt for 1 år (2022-2023)
  * Johnny Vallestad:                 Ble valgt for 2 år (2022-2024)
  * Hans Christian Kjæraas:      Ble valgt for 1 år (2022-2023)
  Varamedlemmer:
  * Signe Berit Ringdal:                Ble valgt for 2 år (2022-2024)
  * Tor Markussen:                       Ble valgt for 1 år (2022-2023)
  * Per Bjarne Carlsen:                 Ble valgt for 1 år (2022-2023) 
 Revisorer:
  * Thomas Binnie og Per Erik Schønberg-Hansen
Åpning av Årsmøtet
Gevinstene de  topper lista denne gangen
Gunnar Stenersen holdt et fantastisk foredrag om Nordenskiølds Antartiskekspisjon

Kjell orienterte om våre Æresvenner, et intressant tilbakeblikk i ØV historie

To av medlemmene som var tilstede fikk en liten gave for jobben de har gjort
Så overekker Olavhelge klubben til Torbjørn Lillås
Årsmøtet ble avsluttet med middag, reinsdyrstek som smakte fortreffelig og Kosmoskake til kaffen.
 


Det hele ble absluttet med Kosmos kake og trekning av lotteri.
Foreningen takker disse flotte søstrene for deres fantastiske innsats med lotterigevinster gjennom mange år !smile