Innkalling Årsmøte 2024

Innkalling til årsmøte og medlemsmøte i Øyas Venner lørdag 20. april 2024: Sett av dagen :-)
Styret innkaller med dette til årsmøte og etterfølgende medlemsmøte i 
Hotel Atlantic i Sandefjord.

Slappen er åpen, med salg av Syd Georgiakalenderen 2024, bøker og DVD.
Sannsynligvis tar Innlandsavdelingen med seg en del t-skjorter og college-gensere.

Program for dagen:
Kl. 12.00 Vi møtes i Hotel Atlantic, møterom Blåhvalen, til registrering, kaffe/te og noe å bite i.
Kl. 13.00 Start årsmøtet.
Kl. 14.00 Antatt slutt årsmøtet.
Kl. 14.30 Medlemsmøtet starter.
                Odd Galteland holder foredrag om «Husvik – Syd Georgia».
Kl. 16.30 Middag – ytrefilet av okse og karamellpudding. Si fra om allergier !

Dagsorden for årsmøtet:
 1. Velkommen v/leder Torbjørn Lilleås. Ett minutts minnestund formedlemmer som har
     gått bort siden 
forrige årsmøte.
 2. Valg av møteleder, referent og to til å være tellekorps og til å underskrive protokollen.
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 4. Styrets årsberetning for 2023 – vedlagt.
 5. Regnskap for 2023 med revisorenes beretning – deles ut på møtet.
 6. Styrets forslag til aktivitetsplan for 2024 – vedlagt.
 7. Kontingent for 2024. Styret foreslår uendret kontingent – dvs. kr. 300 for
     enkeltmedlemmer/ektepar/samboere – og kr. 1.000 for bedriftsmedlemmer.
 8. Styrets forslag til budsjett for 2024 – deles ut på møtet.
 9. Valg:
 Leder – velges for ett år.
 To styremedlemmer – velges for to år.
 To varamedlemmer – velges for to år.
 To revisorer – velges for ett år.
 Tre medlemmer i valgkomiteen – velges for ett år.
---------------------------------------------------------

Påmelding snarest mulig, men seinest mandag 8. april 2024 til Olav Helge –
olavhelge9@gmail.com  – mob. 41 66 75 49.
Alle som melder seg på pr. e-post eller SMS vil få bekreftelse i løpet av tre dager.
Får du ikke bekreftelse, så ta kontakt !
De som ikke ønsker å delta på middagen, men bare ønsker kaffe og rundstykker før
årsmøtet, betaler ikke noe, forutsatt at de melder seg på innen fristen 8. april.
De som ønsker å være med hele dagen (inkl.middagen) betaler kr. 400 pr. person.
Vann er inkludert. De som ønsker noe annet enn vann, må kjøpe det av betjeningen.
OBS: Mens vi «fra tidenes morgen» har foretrukket kontant betaling, er vi nå blitt så
moderne at vi foretrekker VIPPS !
Det er en fordel om dere betaler et par dager før årsmøtet, men det går også an å VIPPSE når
du registrerer deg på møtet.

Husk å oppgi navn. VIPPS til Olav Helge nr. 41 66 75 49.

Av hensyn til de som ikke har VIPPS, er det fortsatt mulig å betale med pengesedler.

Vi ønsker alle velkommen 

Terminliste 2024 FOR ØYAS VENNER
APRIL
Tirsdag 02. Tirsdagsmøte i ØV-rommet, Lardex, Hotel Atlantic
Lørdag 20. Årsmøte i Hotel Atlantic, Sandefjord
MAI
Tirsdag 07. Tirsdagsmøte og konstituerende styremøte i ØV-rommet, Lardex, Hotel Atlantic
JUNI
Tirsdag 04. Tirsdagsmøte i ØV-rommet, Lardex, Hotel Atlantic
JULI
Søndag 21. Hvalfangertreff Hedrum bygdetun, Larvik
Søndag 28. Utendørs gudstjeneste ved Bryggekapellet, Sandefjord
AUGUST
Lørdag 17. Styremøte i ØV-rommet, Lardex, Hotel Atlantic
SEPTEMBER
Tirsdag 03. Tirsdagsmøte i ØV-rommet, Lardex, Hotel Atlantic
OKTOBER
Tirsdag 01. Tirsdagsmøte i ØV-rommet, Lardex, Hotel Atlantic
Lørdag 12. Styremøte i ØV-rommet, Lardex, Hotel Atlantic