Generell kontaktinformasjon

Øyas Venner - adresseliste - Tillitsvalgte   Web adresse
Postboks 436, 3201 Sandefjord    www.oyasvenner.org 
Org.nr. 982 102 006 – Kontonr. 2400 31 55575  

Verv Navn Adresse Telefon E-mail adresse Valg for periode Oppgave
Leder Olav Helge  Hellinga 10, 1481 HAGAN 41 66 75 49  olav.helge@wemail.no 2019 - 2021  Leder
Nestleder Finn Aage Aasmundsen  Tjuvholmen alle 21, 0252 OSLO 90 09 88 01  aasmel2@outlook.no 2018 - 2021  Nest leder
  Margit Kjetsaa       2019 - 2021 går ut av styret
Styremedlem Torbjørn Lilleås  Sørengkaia 41, 0194 Oslo 91 12 83 67 torbjørn.lillas@veidekke.no   2019 - 2021 Sekretær
Styremedlem Johnny Vallestad Barlinda 48, 4870, FEVIK 40 84 47 85 johnny.vallestad@gmail.com 2019 - 2021  Webmaster
Styremedlem Stein K. Engh Ørsnesalleen 20 D, 3120 NØTTERØY  92 85 89 88
stein@enghs.no
2018 - 2019  Kasserer
Styremedlem Per Magnar Holthe  Rudslåtten 23, 2830 RAUFOSS 91 70 15 31  permagnarholte@outlook.com    Valgt fra innlandet
             
Varamedlem Signe Berit Ringdal  3208 SANDEFJORD 41 60 39 17  singring@online.no 2018 - 2021  
Varamedlem Thor Olav Granberg Husebyv. 12B 2020 Skedsmokokorset  98 83 15 49 thorolavgranberg@live.no 2019 - 2021  
Varamedlem Hans Christian Kjæraas  Linderleveien 7, 3209 SANDEFJORD  91 37 35 24 hans.kristian.kjeraas@sandefjordbredband.no 2018 - 2021  Slappen
Varamedlem Bjørn Mathiassen Kvernhusveien 21, 3121 Nøtterøy 40 62 74 72  inger.mathiassen@gmail.com 2019 - 2021  
Varamedlem Odd Aspaas                 Even Ulvingsvei 14 3179 Åsgårstrand   odd.aspaas@gmail.com 2019 - 2021  
Varamedlem Anstein Kolbuholen  Løkenvegen 99, 2344 ILSENG  98 86 22 76 kolbuholen@hotmail.com   Valgt av innlandet
             

ANDRE VERV
 
Valgt av årsmøtet:
Revisorer :
Per-Erik Schønberg-Hansen - Furulundstoppen 25, 0282 OSLO - M 90 05 44 86 - T 22 60 38 00 - pe@ph1.no
Thomas E. Binnie jr. - Grefsrødvegen 4, 1560 LARKOLLEN, P 69 26 39 57, M 93 06 72 44 - Thomas.binie@tinex.no
Valgkomite :
Signe Berit Ringdal (se ovenfor)
Håkon Andersen - Vesle Hauan vei 1, 3212 SANDEFJORD - P 33 46 66 19
Kjell Tokstad - Sognsveien 145, 0860 OSLO - M 46 91 33 91- kjell.tokstad@outlook.com
Valgt/utpekt av styret:
Redaktør av SGT:
 Gustav F. Ellingsen  - Sveitsisk mob. 41-79 929 3977 - Norsk mob. 90 98 00 59 - gfellingsen@yahoo.com – SGT sgtidende@gmail.com
Lotterikomite/Fondsstyre:
Wenche Andersen - Sjøstrand 6 L-062, 3209 SANDEFJORD - P 33 46 13 69 - M 90 09 46 28 - waona@frisurf.no  
Bjørg Jorun Hagen - Lindgaards gate 71 A, 3213 SANDEFJORD - P 33 46 24 89, M 90 52 43 29 – bjorg.hagen@yahoo.no
Kalender-redaksjonsgruppe:
Thomas E. Binnie jr. 
Erik Evensen Tangenveien 18, 3224 Tønsberg - 97 48 13 73 - erik.evensen.18@gmail.com
 Slappen:
Hans Christian Kjæraas - slappen@oyasvenner.org